Varia

Er zijn tal van verschillende Variaverzekeringen, dit is de groepering van de overige verzekeringen die niet vermeld worden onder de andere soorten:

 

B.A. = Burgerlijke Aansprakelijkheidsverzekering

(verzekert de schade die u onopzettelijk zou toebrengen aan een derde)

 

Sommige van deze verzekeringen zijn wettelijk verplicht. Indien u graag had geweten welke, raden wij u aan contact met ons op te nemen.

 

Hierbij de meest voorkomende:

 • Mobiliteit:
  • B.A. Motorrijtuigen: Als u een auto (moto, bromfiets, ...) gaat verzekeren, denkt u in de eerste plaats aan de motorrijtuigverzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid dekt. Deze verzekering is wettelijk verplicht voor elk motorrijtuig dat op de openbare weg komt en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. Meer info
  • Omnium: Bij een omnium, ook nog wel “casco” genoemd, moet duidelijk omschreven worden welke risico’s men wel degelijk wenst te verzekeren. Er zijn namelijk verschillende dekkingen die kunnen afgesloten worden. Meer info
  • Bestuurdersverzekering: Een bestuurdersverzekering beschermt iedere bestuurder van een motorvoertuig en in het bijzonder wanneer die bestuurder verantwoordelijk is voor het ongeval. Deze dekking verzekert ook de inzittenden van een voertuig tegen lichamelijke schade en de gevolgen ervan. Meer Info
 • Woning:
  • Brandverzekering: De brandverzekering wordt ook wel de woningverzekering genoemd.
  • Deze verzekering is tevens
wettelijk verplicht sinds 01/01/2019
 • voor alle huurders of verhuurders.
 • Dat komt omdat ze veel meer omvat dan alleen een dekking tegen brand. De woningverzekering vangt de gevolgen op van schade aan uw woning en de inhoud ervan. Meer info
 • Huuraansprakelijkheid: Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk om zijn eigen inboedel te dekken die in rook kan opgaan bij een schadegeval, maar ook om de schade te dekken die hij kan veroorzaken aan de huurwoning (huurdersaansprakelijkheid) of aan anderen (derden) en waarvoor hij aansprakelijk is. Meer info
 • Diefstalverzekering: De diefstalverzekering is een optionele dekking. Dat wil zeggen dat een brandverzekering ze niet standaard bevat. U moet deze dekking onderschrijven bovenop de “gewone” brandverzekering. Meer info
 • Alle Bouwplaatsrisico's (ABR): Bij bouw of verbouwing is veel geld gemoeid. Een goede dekking is dus van groot belang. Daarom bestaat er een speciale verzekering voor werven, de zogenaamde verzekering “Alle bouwplaatsrisicio’s”, kortweg ABR-verzekering. Meer info
 • B.A. (Niet-)Professionele Syndicus: Als Syndicus, dus ook als mede-eigenaar zonder dat u hiervoor een vergoeding ontvangt. Bent u wettelijk verplicht van een B.A. Syndicus verzekering af te sluiten voor uw aansprakelijkheid. Meer info
 • Gezinsleven:
  • Familiale verzekeringDe familiale BA-verzekering, beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen. Meer info
  • B.A. Leerkracht: Voor de meeste gevallen bent u als leerkracht verzekerd via de verzekering die de school voor zichzelf heeft afgesloten. Hier kunnen echter enkele uitsluitingen instaan waardoor u als leerkracht voor deze gevallen toch dient op te draaien. Meer info
  • Elektrische Fietsen: Elektrische fietsen winnen steeds meer aan populariteit. Met een elektrische fiets lijkt het alsof u constant met de wind in de rug fietst, wat aangenamer trappen is. Meer info
  • Arbeidsongevallen Huispersoneel: De verzekering huispersoneel is een arbeidsongevallenverzekering. Ze vergoedt uw personeel voor hun lichamelijke schade als gevolg van een ongeval terwijl ze voor u of uw gezin aan het werk zijn. Hetzelfde geldt voor een ongeval op de weg van en naar hun “werkplek”, namelijk uw woning. Meer info
 • Bedrijfsleven:
  • Objectieve Aansprakelijkheid: Dit is een verplichte verzekering voor sommige types inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn. Deze verzekering dekt de objectieve BA van de uitbater, zoals ingesteld door de wet van 30 juli 1979 voor gevallen van brand of ontploffing. Meer info
  • B.A. Onderneming: Ondanks alle mogelijke preventie-inspanningen en voorzorgsmaatregelen die een onderneming treft, blijft bij de uitbating ervan het gevaar op incidenten waarvoor ze aansprakelijkheid kan gesteld worden steeds reëel aanwezig, ongeacht of die incidenten veroorzaakt zijn door bedrijfsgoederen dan wel personen die voor de onderneming werken. Meer info
  • Beroepsaansprakelijkheid: De verzekering professionele BA dekt zowel de contractuele als de extracontractuele aansprakelijkheid die het gevolg is van de uitoefening van een beroep. Meer info
  • B.A. Bestuurder (Bedrijfsleidersverzekering): Wie als bestuurder, zaakvoerder of gelijkgestelde betrokken is bij de werking van een handelsvennootschap of een vzw kan aansprakelijk zijn in de uitvoering van zijn of haar functie. Meer info
  • Arbeidsongevallenverzekering: Als u een arbeidsongeval heeft, staat de arbeidsongevallenverzekering in voor de schadevergoeding. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht deze bescherming aan zijn personeel te bieden. Meer info

 

Partners:VERZEKERINGSMAKELAAR

 

 

Van Tieghem Insurance BV 

Liersesteenweg 121b - 2520 Emblem - Ranst

 

jonathan@vantiegheminsurance.be

0496/49.65.12

 


INFO

 

FSMA-nr: 0844.429.144 (Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA)

 0844.429.144 - RPR: Antwerpen

  

IBAN: BE28 7310 4983 3420      -      BIC: KREDBEBB