Gewaarborgd Inkomen

Wat is een verzekering gewaarborgd inkomen?

 

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode.

 

U kan zelf een verzekering gewaarborgd inkomen aangaan maar het kan ook dat uw werkgever een contract heeft voor zijn personeel, waar u deel van uitmaakt.

 

Een verzekering gewaarborgd inkomen is er voor wie financiële zekerheid wil voor het geval hij (een deel van) zijn inkomen zou verliezen als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Anders gezegd, deze verzekering geldt niet voor mensen die geen beroepsinkomen hebben, zoals een huisman of -vrouw of een rentenier.

 

Hoeveel keert een verzekering gewaarborgd inkomen uit?

 

Na een ongeval of een ernstige ziekte die ervoor zorgt dat u niet meer kan werken gedurende een lange periode, of zelfs voor de rest van uw carrière, keert de verzekeraar een rente uit.

 

U ontvangt een bedrag dat uw inkomen aanvult. Als u gedurende een jaar niet meer kan gaan werken bijvoorbeeld, is het uw ziekenfonds dat u vanaf de tweede maand van arbeidsongeschiktheid een uitkering geeft. Deze uitkering ligt (vaak heel wat) lager dan uw eigen loon.

Op dat moment komt de verzekering gewaarborgd inkomen tussen door een bedrag uit te keren dat de uitkering van het ziekenfonds aanvult, desgewenst tot het niveau van het inkomen dat u gewend bent. Zo kan u een levensstandaard behouden die meer overeenkomt met uw huidige inkomen.

 

De verzekering gewaarborgd inkomen berekent de rente op basis van fysiologische en/of economische ongeschiktheid.

  • Een fysiologische ongeschiktheid baseert zich enkel en alleen op de lichamelijke ongeschiktheid.
  • Een economische ongeschiktheid houdt rekening met de impact op de uitoefening van uw werk. Als een pianist een vinger verliest, weegt dat zwaarder door dan wanneer een callcenter-medewerker een vinger verliest. Maar men moet wel rekening houden met de mogelijkheden tot professionele heroriëntering.

Als de ongeschiktheid zich onder een bepaalde grens bevindt, komt de verzekering niet tussen. Deze grens staat vermeld in het verzekeringscontract.

 

Sommige verzekeraars maken gebruik van een carenstijd. Dat is eigenlijk een vorm van franchise maar dan uitgedrukt in tijd. Het is de periode na een verzekerd ongeval of invaliditeit waarin de verzekeraar geen uitkering betaalt. Wanneer er bijvoorbeeld een carenstijd van 30 dagen voorzien is, komt de verzekeraar pas tussen vanaf de 31ste dag na het ongeval.

 

Hoeveel kost een verzekering gewaarborgd inkomen?

 

Het bedrag dat u wil ontvangen bij fysiologische en/of economische ongeschiktheid, dus het bedrag dat nodig is om een uitkering aan te vullen tot uw normale inkomen, bepaalt mee hoe hoog de premie zal zijn.

Bovendien hangt de premie ook af van andere factoren zoals de leeftijd van de verzekerde en van zijn beroep.

 

Zijn er uitsluitingen?

 

Het verzekeringscontract somt doorgaans de gedekte risico’s op.

Naargelang het contract, is het mogelijk dat ongeschiktheid als gevolg van de uitoefening van bepaalde gevaarlijke sporten, uitgesloten is. Zo is het mogelijk dat ongeschiktheid na een motorongeval of bergbeklimming niet gedekt is in een standaard contract.

Het is vaak wel mogelijk om dergelijke ongeschiktheid te dekken door een bijpremie te betalen.

Download
Artikel Gewaarborgd Inkomen.pdf
Adobe Acrobat document 514.5 KB

VERZEKERINGSMAKELAAR

 

 

Van Tieghem Insurance BV 

Liersesteenweg 121b - 2520 Emblem - Ranst

 

jonathan@vantiegheminsurance.be

0496/49.65.12

 


INFO

 

FSMA-nr: 0844.429.144 (Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA)

 0844.429.144 - RPR: Antwerpen

  

IBAN: BE28 7310 4983 3420      -      BIC: KREDBEBB