Leven

Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de verzekerde persoon.

 

Redenen om een levensverzekering af te sluiten:

 • Schuldaflossing;
 • De verzorging van de nabestaanden te garanderen;
 • Een inkomen voor de oude dag te garanderen;
 • Te sparen voor toekomstige uitgaven.
 • Uitvaart te regelen
 • ...

Een levensverzekering kan uitkeren bij overlijden van de verzekerde, al dan niet voor een bepaalde datum of bij het in leven zijn van de verzekerde op een bepaalde datum.

Een levensverzekering kan ook een mengvorm van beide zijn, er wordt dan zowel uitgekeerd bij leven en bij overlijden.

Tot slot kan een levensverzekering een periodieke uitkering geven zolang de verzekerde in leven is of juist vanaf het moment dat de verzekerde komt te overlijden.

 

De hoofdsoorten:

 • Beleggingsverzekeringen: Een beleggingsverzekering is een vorm van een levensverzekering waarbij door middel van beleggingen een kapitaal wordt opgebouwd, uit te keren aan het eind van de looptijd van de verzekering. Een beleggingsverzekering is niets anders dan een benaming voor een levensverzekering waarin niet wordt gespaard maar belegd.
 • Gewaarborgd Inkomen: Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt een inkomensgarantie in geval van arbeidsongeschiktheid. Het is mogelijk om een dergelijke verzekering aan te gaan tot de pensioenleeftijd of, indien u dat wenst, voor een bepaalde, beperkte periode. Meer info
 • Groepsverzekering: Een groepsverzekering biedt een enorme meerwaarde voor uw pensioenopbouw. Het is een interessant extralegaal voordeel dat uw werkgever kan aanbieden aan (een categorie van) zijn werknemers. Hij is hiertoe echter niet verplicht. Meer info
 • Groepsverzekering voor zelfstandigen: Zelfstandige bedrijfsleiders met een regelmatige en maandelijkse bezoldiging kunnen aan een bijkomende pensioenopbouw doen via een groepsverzekering voor zelfstandigen. Meer info
 • Individuele Pensioenstoezegging (IPT): Een onderneming kan aan individuele pensioentoezegging doen voor een zelfstandige bedrijfsleider voor zover er een regelmatig en maandelijks loon aan de zelfstandige wordt uitgekeerd. Meer Info
 • Langetermijnsparen: Wie aan langetermijnsparen doet kan een aardig spaarpotje opbouwen voor later door premies te storten in een veilige spaarverzekering. Meer info
 • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ): Het wettelijk pensioen van een zelfstandige volstaat niet om dezelfde levensstandaard aan te houden. U moet dus sparen voor een aanvullend pensioen. Naast het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u voortaan ook een aanvullend pensioen opbouwen met de POZ. Meer info
 • Pensioensparen: Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat u spaart, is bovendien fiscaal aftrekbaar: u kan het dus fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting. Meer info
 • RIZIV-overeenkomst voor (para)medische beroepen: Indien u een (para)medisch beroep uitoefent, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming van het Riziv. Meer info
 • Schuldsaldoverzekering: Een schuldsaldoverzekering is een vorm van een overlijdensverzekering. Wanneer u een woonkrediet aangaat, zal de bank (of andere financiële instelling bij wie u leent) u vragen zo’n verzekering af te sluiten, hoewel dat niet wettelijk verplicht is. Meer info
 • Uitvaartverzekering: Uw naasten kunnen na uw overlijden in aanzienlijke financiële problemen terechtkomen, zeker wanneer u vroegtijdig of onverwacht zou overlijden. Bescherm hen met een uitvaartverzekering. Meer info
 • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ): De meest interessante formule waarmee u als zelfstandige een aanvullend pensioen kan opbouwen is het VAPZ. Hiermee kan u een pensioen opbouwen, maar ook uw nabestaanden beschermen tegen het risico van een vroegtijdig overlijden. Meer info

Partners:


VERZEKERINGSMAKELAAR

 

 

Van Tieghem Insurance BV 

Liersesteenweg 121b - 2520 Emblem - Ranst

 

jonathan@vantiegheminsurance.be

0496/49.65.12

 


INFO

 

FSMA-nr: 0844.429.144 (Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA)

 0844.429.144 - RPR: Antwerpen

  

IBAN: BE28 7310 4983 3420      -      BIC: KREDBEBB