Brocom

Begrijp je alle aspecten van de verzekeringen die je worden voorgesteld? Ben je zeker dat je steeds de gepaste verzekering kiest, tegen de meest voordelige voorwaarden? Weet je op basis van welke criteria je verzekeringen of verzekeringsmaatschappijen het best vergelijkt?

 

Verzekeringen zijn een complexe materie. Gelukkig is je makelaar in verzekeringen elke dag in de weer met de ingewikkelde regels en financiële wetten die verband houden met je privé- en professionele leven. Zijn kennis van zaken helpt je om de juiste keuzes te maken. Zodat je later, bij een schadegeval, niet moet vaststellen dat je verkeerde keuzes maakte.

 

Ga daarom langs bij een specialist die het ruime aanbod aan verzekeringen overzichtelijk aan je kan uitleggen. Als professioneel en onafhankelijk tussenpersoon is je makelaar in verzekeringen de ideale partner om je hierin te begeleiden, ook bij toekomstige veranderingen in je leven.

In België worden verzekeringen aangeboden langs vier verschillende kanalen. Hieronder belichten we enkele fundamentele verschillen.

 

Je makelaar in verzekeringen? Dat is een onafhankelijke adviseur die voor jou afzonderlijk de voordeligste oplossing zoekt. Bovendien kan hij je verzekeringen van diverse maatschappijen aanbieden. Je makelaar in verzekeringen is dus wettelijk noch economisch aan één bepaalde maatschappij gebonden. Zo kan hij je begeleiden bij je keuze uit het ruime aanbod.

 

Heb je een schadegeval? Dan zal de makelaar in verzekeringen steeds jouw kant kiezen, en alle nodige stappen ondernemen tegenover de maatschappij die de schade moet vergoeden.

 

Een overzicht van de andere distributiekanalen:

 • De agent is een tussenpersoon, verplicht verbonden aan één maatschappij, die dus uitsluitend advies geeft over de verzekeringen die zijn maatschappij aanbiedt. Hij is, net als de makelaar in verzekeringen, een specialist. Zijn dienstverlening hangt evenwel sterk af van de strategie van de maatschappij die hij vertegenwoordigt.
 • Directe verzekeraars zijn maatschappijen die hun verzekeringscontracten rechtstreeks aan de man brengen. Ze verkopen hoofdzakelijk gestandaardiseerde producten (voor een groot publiek) of heel specifieke verzekeringen (gericht op een specifieke doelgroep). Vaak doen ze dat per telefoon of via het internet. Door het ontbreken van een tussenpersoon, sta je er bij een eventueel conflict alleen voor.
 • Via bankkantoren verkopen de meeste banken ook verzekeringen. Je beschikt echter niet altijd over de nodige informatie om de juiste keuze te maken, omdat de banken soms onvoldoende duidelijk maken of een aangeboden product een puur financiële belegging is of een verzekering.

In België waakt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) over de activiteiten van de verzekeringsmaatschappijen en tussenpersonen in België. Zo ben je als consument wettelijk beschermd. Alle verzekeringstussenpersonen die in België actief zijn, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Je Makelaar moet de vereiste beroepskennis bezitten en een voldoende financiële draagkracht kunnen waarborgen.
 • Hij moet geschiktheid en professionele betrouwbaarheid garanderen.
 • Hij moet de risico’s voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd hebben.
 • Hij mag niet deelnemen aan de promotie, de sluiting en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten die strijdig zijn met de wettelijke en reglementaire bepalingen van het Belgisch recht die van algemeen belang zijn, wanneer het gaat om verzekeringsovereenkomsten gesloten met een niet in België toegelaten verzekeringsonderneming.
 • Hij mag handelen met toegelaten en gemachtigde ondernemingen in toepassing van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle van de verzekeringsondernemingen.
 • De FSMA mag een jaarlijks inschrijvingsrecht bepalen.

Bij een schadegeval kunnen belangenconflicten ontstaan tussen een verzekeraar en de verzekeringsnemer. Elk distributiekanaal gaat daar anders mee om.

 

Slechts 1,8% van het totale aantal klachten in 2006 was gericht tegen een van de 2200 erkende makelaars in verzekeringen. Dankzij het nauwe contact met de verzekerde vinden beide partijen voor de meeste conflicten samen een oplossing. De makelaar is onafhankelijk van de verzekeringsmaatschappijen en dat garandeert zijn loyaliteit t.o.v. zijn klanten. Bij een schadegeval betekent de klant immers nooit een kost, integendeel.

 

Een agent vertegenwoordigt één enkele maatschappij. Bij een schadegeval speelt hij de rol van bemiddelaar tussen die maatschappij en zijn klant, waarmee hij een goede verstandhouding heeft. De afhandeling van de dossiers om tot een vergelijk te komen wordt daardoor sterk vereenvoudigd, maar de agent blijft wel afhankelijk van de maatschappij waarvoor hij werkt.

 

Directe verzekeraars zijn maatschappijen die hun verzekeringscontracten rechtstreeks verkopen, vaak telefonisch of via het internet. Eenvoudige schadegevallen kunnen vaak vrij efficiënt geregeld worden, maar door de afwezigheid van een tussenpersoon staat de klant er alleen voor bij een eventueel conflict met de verzekeringsmaatschappij.

 

De meeste banken verkopen verzekeringen via hun netwerk van bankkantoren. Bij een conflict blijft het bankpersoneel uiteraard vertegenwoordiger van de maatschappij waarvoor ze werken.

Heb je als consument een geschil met de Belgische verzekeringsondernemingen die het charter hebben onderschreven, de tussenpersonen in verzekeringen of Datassur? Dan wordt dit door de Ombudsman van de Verzekeringen en haar team onderzocht. 'Haar team', want de Ombudsman van de Verzekeringen is momenteel een vrouw.

 

De Je Makelaar erkende makelaars in verzekeringen erkennen de rol van de Ombudsman reeds lang. Zij behandelt eventuele klachten van hun klanten.

 

Er zijn verschillende manieren om klacht in te dienen bij de Ombudsdienst:

 • per gewone brief, gericht aan Mevrouw Van Elderen, Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
 • per fax naar 02 547 59 75
 • per e-mail naar info@ombudsman.as
 • via de website www.ombudsman.as

Je kunt je telefonisch verder informeren op 02 547 58 71, maar klachten worden op dit nummer niet aanvaard.

VERZEKERINGSMAKELAAR

 

 

Van Tieghem Insurance BV 

Liersesteenweg 121b - 2520 Emblem - Ranst

 

jonathan@vantiegheminsurance.be

0496/49.65.12

 


INFO

 

FSMA-nr: 0844.429.144 (Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA)

 0844.429.144 - RPR: Antwerpen

  

IBAN: BE28 7310 4983 3420      -      BIC: KREDBEBB